اعلام برنده مسابقه شماره 1

1394-10-12
برنده خوش شانس مسابقه شماره ۱:
سرکار خانم جعفری
ایشان میتوانند با 50درصد تخفیف در دوره انتخابی خودشان ثبت نام کنند. راما اسپا به نوبه خود به ایشان تبریک می گوید.